Interviu cu Dr. Nicolae Enea

0
2010

Doctorul Nicolae Enea este personalitatea născută în Covasna, care și-a dedicat toată viața – ca medic, om politic și animator cultural – concitadinilor lui din cunoscuta stațiune balneo-climaterică de la poalele sud-estice ale Carpaților de Curbură. Demne de admirat astăzi asemenea cazuri de intelectuali reveniți în urbea natală pentru a se implica activ în viața acesteia – o localitate cu populație mixtă, româno-maghiară, în care cele două etnii trăiesc în bună vecinătate, fiecare urmărind a-și păstra propria identitate. Medic primar balneofizioterapeut și de recuperare medicală, doctor Nicolae Enea trece drept unul dintre cei mai buni balneologi din țară.

Absolvent al Facutății de Medicină Generală a Universității din Târgu Mureș (1977-1983), el a fost încadrat mai întâi ca medic stagiar (1983-1986), apoi medic la Policlinica Balneară (1986-1988). După obținerea specializării în Recuperare, Medicină fizică și balneologie la București – în urma unui examen luat cu brio și a trei ani de pregătire practică (1988-1991) -, revine la Covasna, ca medic principal la Policlinica Balneară (1991-1997), ulterior, medic primar si medic șef al aceleiași instituții (1997-2012 – calitate în care coordoneaza Bazele de tratament ale hotelurilor ,,Dacia” și ,,Hefaistos”), apoi medic primar la Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ,,Dr. Benedek Geza” – Spitalul Orășenesc Covasna, sectie exterioara (din 2012 și în prezent) unde susține, dimpreună cu echipa manageriala, înființarea Bazei de tratament fiziokinetoterapie (la care se tratează peste 1000 de pacienți anual).

Cu o bogată experiență profesională (34 de ani medic în cadrul Policlinicii Balneare, o altă perioadă, la hotelurile ,,Dacia” și ,,Hefaistos” ca angajat al Spitalului Județean din Sfântu Gheorghe, peste 6 ani la Spitalul Orășenesc), el se prezintă cu onestitate : ,,Practic sunt medic recuperaționist”. În același timp, este și  medic coordonator (desemnat onorific) al Spitalului Orășenesc (din 2013), calitate în care supervizează, pro bono, activitatea secțiilor acestuia, fiind implicat și în serviciul de gardă. Deși a plecat din sistemul hotelier în 2012 (odată cu rezilierea contractului de comodat de catre Spitalul Judetean cu hotelul Dacia), a ajutat cu personal medical (doi medici la Hotelul ,,Dacia”) și un medic la preluarea Hotelului ,,Bradu” de către Episcopia Covasnei și Harghitei. Este mândru de supranumele ,,Spitalul Olandez” al acestei instituții de sănătate publică (construit în 1990 cu sprijinul unei fundaţii olandeze). Aflat în pericol de desființare  (urmare a nefastei Hotărâri de Guvern din 2011) –,  spitalul  a putut fi salvat – grație și implicării sale, în calitate de consilier local, membru al comisiei de sanatate – printr-o soluție-miracol: comasarea cu Spitalul de Recuperare Cardiovasculară ,,Dr. Benedek Geza”, ca Secție exterioară, subunitate, a acestuia (alături de Centrul de Patologie Neuromusculară ,,Dr. Radu Horea” de la Întorsura Buzăului);  neobositul  medic nepierzând nicio ocazie pentru a sublinia importanța fundamentală a acestuia pentru orașul-stațiune (,,De la hoteluri, toate urgențele vin la Spitalul Orășenesc Covasna”).

Absolvent al Liceului ,,Korosi Csoma Sandor”, medicul primar Nicolae Enea a pledat mereu pentru armonia dintre cele două etnii- cetățeni români, care, numai împreună  și într-un climat de respect reciproc, pot contribui la prosperitatea zonei și a fiecărui locuitor în parte. Diploma de Onoare pentru promovarea valorilor culturale acordată de conducerea ,,Liceului ,,Korosi Csoma Sandor” din Covasna (2014), într-un moment aniversar al acestei instituții de învățământ, reflectă aprecierea de care se bucură fostul elev, azi medic de prestigiu, model de civism și spirit european.

Deținător al unor prestigioase titluri profesionale (președinte al Grupului Național de Balneologie: 2006 și în prezent), medicul Nicolae Enea este un nume cunoscut și respectat nu numai de miile de bolnavi de care s-a ocupat de-a lungul anilor (din Covasna, împrejurimi și dintre cei veniți la tratament în stațiune,  din țară și din străinătate), ci și de colegii de breaslă. Prestigiul său profesional ar fi putut să-l propulseze în unele din marile centre medicale, dar domnia sa a ales să rămână în urbea natală, ca medic onest care tratează cu profesionalism, mereu cu zâmbetul pe buze și căldura vorbei, toți bolnavii care se îndreaptă spre acest centru de tratament ca înspre un miracol.

Pe linie profesională, datorită prestigiului de care se bucură în lumea medicală românească de specialitate, a fost reales vicepresedinte al Societății Române de Reabilitare Medicală ale cărei sesiuni științifice se desfășoară anual. Participă activ la proiecte importante ce privesc această stațiune turistică: conferinţe organizate pentru promovarea turismului balnear din Staţiunea Covasna (ex.: ,,Valorificarea eficientă a apei minerale: Covasna-stațiune balneară”-2014; ,,Rolul Clusterelor în Dezvoltarea Turismului Balnear la Nivel Regioanl și Național”-2014). Susține că ,,Atuurile Covasnei sunt bogăţia şi varietatea factorilor terapeutici naturali, respectiv apele minerale, mofetele şi aerul puternic ionizat” şi crede ,,că promovarea efectelor acestora pe plan naţional şi internaţional va creşte atractivitatea staţiunii.(…)Un domn din Israel îmi spunea, odată, că dacă ar avea o fântână cu apă minerală în scurt timp ar deveni multimiliardar (…) Noi nu ştim încă să profităm destul de bine de pe urma generozităţii acestor factori naturali” –  în contextul lansării proiectului finanțat din fonduri europene ,,Promovarea Turismului Balnear și a resurselor turistice endogene din zona turistică Covasna”. În anul 2000 a organizat în orasul Covasna, pe parcursul a cinci zile, Conferinta de Carbocrenoterapie, cu participare internationala, la care au fost invitate elitele balneologiei românești și europene, printre care și președintele Societății Europene de Carbocrenoterapie. Perseverenței și entuziasmului lui se datorează și înfiinţarea Asociaţiei „Pro Spitalul Olandez – Pro Holland Korhaz”, prin asocierea oraşului Covasna cu localitățile învecinate (Covasna, Zăbala, Comandau, Brateş şi Zagon), care a dus la finanţarea în comun a unor cheltuieli de administrare şi funcţionare ale Spitalului Orăşenesc.

Este autorul broșurii-album ,,Aspectul medical al curei balneare la Covasna”.

Convins cu greu să candideze pentru funcția de consilier local, medicul Nicolae Enea a beneficiat de susținerea masivă a concitadinilor (80%), obținând două legislaturi (2008-2016). În această calitate a realizat, cu diplomația, eleganța și perseverența ce-i sunt caracteristice, proiecte importante, apreciate de covăsneni și reflectate pozitiv în presa locală.

Între reușitele sale pragmatice, în noua calitate, merită a fi amintite: propunerea și susținerea insistentă a astfaltării unor străzi din Voineștii Covasnei (,,Mihai Eminescu-SubSiclău”: 2008-2009), a introducerii/ reintroducerii reabilitării, canalizării, străzii ,,Horia, Cloșca și Crișan”(2012); aducerea apei în Str. Mierlei; includerea tuturor străzilor din Voineşti în lucrări pentru canalizare şi apă; amenajarea și dotarea obiectivului Sala de Cultură ,,Unirea” din Voinești; menținerea personalității juridice a Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” din Voinești (care risca a fi comasată cu Liceul ,,Korosi Csoma Sandor”) prin inglobarea Grădiniței cu program prelungit din Str ,,Ștefan cel Mare” în cadrul acestei școli și aducerea a trei profesori buni (de limba și literatura română, istorie, geografie), acordarea Premiului ,,Prourbe” d-lui prof. Traian Teacă; amenajarea unor locuri de joacă pentru copii în Voineşti; a unor bănci și băncuțe pentru turiști în Valea Zânelor și spre, așa numita, Vila lui Ceaușescu; amplasarea a două troiţe ortodoxe: în curtea Liceului ,,Korosi Csoma Sandor” şi în faţa Complexului ,,Valea Zânelor”; reabilitarea trotuarelor pe langa Spitalul de Cardiologie ș.a. Toate acestea s-au putut realiza, în convingerea medicului-consilier local, numai printr-o ,,bună colaborare cu toţi consilierii români, cu cei maghiari, cu primarul, viceprimarul, cu societatea civilă”.

Pe aceeași linie a realizărilor sale, din postura de consilier local (comisia de  cultură; comisia de buget) și de Om al Cetății, deținând o extraordinară capacitate de mobilizare pentru interesul urbei, el a urmărit: obţinerea finanţării pentru Statuia lui Avram Iancu, realizată de artistul voineștean Nicolae Buhatel, ce a fost amplasată în curtea Şcolii Gimnaziale ,,Avram Iancu”din Voinești (iniţiativă îmbrăţişată de directorul acesteia, prof. Olărescu Henorel, de Asociația Cultural-Creștină ,,Justinian Teculescu”) ,,Astăzi, mai mult ca oricând, cu toţii suntem cu gândul la eroul Avram Iancu care a luptat cu dârzenie pentru drepturile românilor ardeleni şi pentru egalitate între naţiuni. Vom continua lupta lui Avram Iancu, vom aprinde lumânări la bustul lui, elevii vor face de gardă în preajma aniversărilor şi comemorărilor, iar biserica va oficia slujbe pentru sufletul lui Avram Iancu.”- afirma medicul Nicolae Enea la festivitatea de dezvelire a monumentului, în  deschiderea anului școlar 2014-2015. Pentru că ,,românii covăsneni simt lipsa unor simboluri culturale româneşti”, domnia sa a lansat public ideea realizarii unui bust dedicat poetului național Mihai Eminescu (în Parcul Tineretului din Voinesti, aflat in vecinatatea strazii ,,Mihai Eminescu”, de lângă Sala ,,Unirea”) și al altui monument reprezentându-l pe .Regele Decebal (la începutul traseului spre Cetatea dacică). ,,Avram Iancu, Mihai Eminescu și Regele Decebal sunt trei simboluri viabile pentru românii covăsneni”- sublinia infatigabilul medic. Deși nu mai este consilier local (întrucât nu a mai candidat), a reușit să convingă Primăria orașului și pe Prefectul județului să includă proiectul Bustul lui Mihai Eminescu spre finanțare în Programul Centenarului Marii Uniri. Tot lui i se datorează și înregistrarea expunerii de motive pentru acordarea denumirii „Iordan Popica” (un regretat animator al vieții comunitare covăsnene, profesor și viceprimar) Sălii de Sport din Voineşti, proiect de hotărâre încă neadoptat. Grație și implicării domniei sale s-a realizat momentul de istorie locală al înfrăţirii oraşelor Covasna și Călăraşi (R. Moldova) desfășurat la Centrul Cultural Covasna în martie 2016.

Prin toate făptuirile pentru comunitatea locală, prin proiectele culturale-eveniment, medicul Nicolae Enea a urmărit promovarea valorilor naționale identitare, eforturile sale fiind răsplătite printr-o bucuroasă participare a covăsnenilor și consemnări pozitive în presa locală (,,Mesagerul de Covasna”, ,,Condeiul Ardelean” ș.a.). A reușit (susținut de ceilalți consilieri români) să transforme zilele importante culturale în proiecte prioritare finanțate de la bugetul local, realizate prin Consiliul local, ceea ce a presupus o foarte mare putere de convingere și argumentație solidă. Între aceste realizări se înscriu: spectacole de anvergură dedicate unor momente importante din istoria țării: Ziua Națională a României, Ziua Culturii Naționale, Ziua Limbii Române, Ziua Mondială a Teatrului, Ziua Diversităţii Culturale, Ziua internationala a muzicii, Ziua Cetății Zânelor ș.a. Pregătite din timp (de colectivul angrenat în acest scop de domnia sa) cu afișe și programe de sală, cu o largă promovare, aceste evenimente au avut drept cap de afiș personalități marcante ale vieții cultural-artistice românești: maestrul Ion Caramitru și clarinetistul Aurelian-Octav Popa în spectacolul extraordinar ,,Dor de Eminescu” (31.08.2014, cu binecuvântarea Î.P.S. Ioan Selejan); Fundația ,,Remember Enescu” în spectacolul ,,Muzica e parte din noi” (cu sopranele Ioana Popa și Mândra Florescu, baritonul Constantin Trască, instrumentiști renumiți); interpreții de muzică populară și patriotică Nicolae Furdui Iancu cu Ansamblul „Crai Nou” și Veta Biriș în regaluri folclorice; Fuego în spectacolul ,,Testament” închinat regretatului poet Grigore Vieru (,,Vă las dorul meu durut/ Și nădejdea de la Prut”); actorii Diana Lupescu, Marius Bodochi, Magda Catone, Silviu Biriș ș.a. de la Teatrul Național și Teatrul Nottara din București, în spectacolele ,,Fii cuminte Cristofor” de Aurel Baranga și ,,Părinți teribili” de Jean Cocteau;  soprana Mădălina Boureanu, naista Cristina Petcu, actorii Camelia Varga, Mihai Giurițan, pianistul Virgil Mihăilescu în spectacolul ,,Eternul Eminescu”(11.01-2015 – ,,Și limba strămoșească e o muzică…ea ne atmosferizează cu alte timpuri mai vrednice și mai mari…cu timpul în care unul s-a făcut poporul și una limba”.- scria Mihai Eminescu, în ,,Timpul”, 12.05.1882) ș.a.

S-a implicat, de asemenea (ca fiu al unuia dintre mocanii voineșteni de frunte), în susținerea unor proiecte ce urmăresc păstrarea tradițiilor, precum ,,Sântiliile – Nedeea mocănească” desfășurată în ,,Valea Zânelor”, organizată de Asociația Cultural-Creștină ,,Justinian Teculescu”, cu sprijin financiar de la Consiliul Județean Covasna, Consiliul local Covasna și agenți economici din zonă., ,,Sântilia – Nedeia mocănească a voineștenilor – este una dintre cele mai vechi tradiții populare pastorale păstrate în zona arcului carpatic. Ea se desfășoară de sute de ani, în preajma Sărbătorii Sfântului Ilie. (…) Păstoritul tradiţional şi transhumanţa pastorală cunoscută din feudalismul timpuriu i-a cuprins şi pe mocanii din Voineşti-Covasna, ale căror drumuri erau, după cum afirma şi Romulus Vuia, „mai vechi decât atestările documentare”. Ca urmare şi târgurile organizate de Sântilii sau Nedei erau de fapt de cele mai multe ori adevărate târguri „de două ţări”– aprecia medicul Nicolae Enea în prezentarea evenimentului.

A inițiat proiectul de hotărâre privind instituirea ,,Zilei Sitului arheologic Cetatea Zânelor” cu finanțare de la bugetul local, a cărei primă ediție s-a desfășurat în ,,Poiana Zânelor” în 7 aug. 2016, cu sprijinul consilierilor români ,,foști și actuali”din cadrul Consiliului local Covasna, al Primăriei orașului (în parteneriate prestigioase, între care Institutul de Arheologice ,,Vasile Pârvan”, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Asociația Cultural-Creștină ,,Justinian Teculescu”) ș.a. ,,«Ziua Sitului arheologic Cetatea Zânelor» este rezultatul inițiativei consilierului local, dr. Enea Nicolae, pentru semnarea expunerii de motive, redactată de dânsul, alăturându-i-se ceilalți patru consilieri: Neagovici Vasile Cătălin, Deaconu Ion, Șerban Dumitru și Bocan Ioan Marcel (…). Înaintat ca proiect cultural prioritar, el a fost încredințat direct Asociației Culturale «Cetatea dacică-Valea Zânelor» (înființată, în Covasna, în urmă cu patru ani) condusă de Vlad Adrian Vicențiu. Merită apreciate persuasiunea și diplomația consilierului local Nicolae Enea  în a obține unanimitate de voturi pentru proiectele lansate de el.”- consemna apreciativ presa locală.  Având ca țintă  includerea sitului ca monument UNESCO și gândit a deveni o tradiție, acest proiect și-a propus să promoveze situl arheologic – argument în plus al vechimii și perenității românilor pe aceste locuri -, să susțină turismul, cercetarea, echipa de arheologi condusă de dr.Viorica Crișan (care efectuează săpături aici din 1997).

Programele de sală, pliantele realizate pentru aceste evenimente culturale, articolele publicate reflectă calitățile de animator cultural dinamic și entuziast, de cercetător științific, de medic-publicist atent la simbolurile naționale, de patriot autentic: ,,«Dor de Eminescu» , în regia lui Ion Caramitru, este un spectacol de istorie culturală, românească în orașul Covasna, act de mărturisire a identității noastre prin intermediul limbii române”; ,,«Eternul Eminescu» este un spectacol inedit în care  recitalul actorilor, ,«Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit», se combină cu piese vocale și instrumentale interpretate într-o versiune rafinată și cu inegalabile imagini vizuale, toate constituindu-se într-o pledoarie pentru universalitatea eminesciană”; ,,Cântecele lui Nicolae Furdui Iancu, Crăișorul cântecului popular românesc, încărcate de patriotism valoros, ne inspiră la acțiune, ne inspiră să ne cunoaștem istoria, limba, să ne iubim semenii, să dăm ceva înapoi comunității, să depunem efort și energie, fiecare după puterea sa,  pentru a mișca lucrurile ”; ,,Mulțumim spectatorilor care au ales să sărbătorească Ziua Unirii, într-un număr atât de mare, cu Fuego, omagiindu-l pe Grigore Vieru ,,lacrima lui Eminescu” pe pământ basarabean”; ,,Tinerii noștri să conștientizeze ceea ce ne unește pe noi cu românii de peste Prut: aceeași limbă, aceeași istorie, aceeași cultură, aceleași tradiții, aceeași religie, același tricolor”.

Publicistica medicului și omului de cultură Nicolae Enea cuprinde o gamă variată de articole – în general, cronici și prezentări ale evenimentelor organizate pe linie culturală sau științifică, interviuri – publicate în presa locală (,,Mesagerul de Covasna, ,,Condeiul Ardelean”, ,,Observatorul de Covasna”, ,,Covasna media”) și centrală (,,Observatorul de sănătate”, ,,Viața medicală” ș.a.) . Aceasta este deja adunată într-un volum ce urmează a fi editat. El va cuprinde articolele scrise de domnia sa referitoare  la stațiunea Covasna și centrele de tratament existente, la activitatea științifică, la evenimentele culturale organizate (prin implicarea sa, a Consiliului local și a Prefecturii județului, a colectivului angrenat și a colaboratorilor, a soției sale, jurist Vasilica Enea, secretar oraș Covasna, ,,un mare iubitor de istorie națională, un fin pedagog, un convingător și dezinvolt orator privind valorile literare și patriotice” – prof. Vasile Stancu), cât și reflectarea acestor inițiative  în mass-media.

Cea mai mare împlinire și bucurie a vietii sale o consideră a fi cei doi copii, Nicolae Valentin, medic rezident cardiolog la Spitalul de Urgență Brașov și Elena Cristiana, absolventă a Facultății de Medicină Brașov, acum în prag de examen de rezidențiat.

Reiterând o parte din lăudabilele făptuiri ale medicului Nicolae Enea, se poate afirma că domnia sa reprezintă neîndoielnic un model de intelectual român trăitor într-o comunitate interculturală, care și-a dedicat întreaga viață profesiei de tămăduitor al unor dureri fizice și sufletești, de dăruit om de cultură, de om printre oameni, de fiu al locului ce și-a pus toată capacitatea intelectuală și profesională în slujba semenilor din acest oraș covăsnean nu întâmplător supranumit  Stațiunea Inimii.

În persoana doctorului Nicolae Enea se îmbină calități, activități și demnități ce-l recomandă a fi personalitatea polivalentă a românilor născuți în stațiunea balneoclimaterică situată în străvechea vatră dacică, Covasna.

Dr. Catinca Agache
Sursa: www.mesageruldecovasna.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *