Ministrul Sănătății, Sorina PINTEA, a explicat modalitatea de aplicare a Legii salarizării unice și a Regulamentului de sporuri în Sănătate

0
1174

La videoconferința organizată astăzi de Ministerul Sănătății au participat managerii unităților sanitare, reprezentanții direcțiilor de sănătate publică și cei ai autorităților locale.

“Legea salarizării unice prevede o creștere a salariului de încadrare care poate ajunge până la 170%, dar și o limitare a sporurilor acordate angajaților din sistem la 30% la nivel de ordonator principal de credite, care trebuie respectat. Este pentru prima oară când salariile de încadrare cresc la acest nivel în Sănătate. Prin elaborarea grilei de sporuri și a modului de aplicare a acestora aducem un echilibru între veniturile obținute de salariații spitalelor din subordinea MS și a celor care sunt în subordinea autorităților publice locale, dar și între categoriile de salariați. Eu îi reprezint pe toți angajații din sistem și trebuie să stabilesc un echilibru pentru toți.  Am făcut simulări, analize pe indicatori și am ajuns la această soluție. Am considerat că angajații unui spital constituie o echipă și am avut în vedere ca tot personalul să obțină venituri cel puțin la nivelul lunii februarie 2018. Grila de sporuri, așa cum a fost ea concepută, asta garantează”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina PINTEA.

Ministrul Sănătății a atras atenția managerilor de spitale prezenți la videoconferință că începând cu 1 aprilie 2018 Contractul-cadru prevede o serie de modificări care permit unităților sanitare să obțină fonduri suplimentare la contractarea serviciilor cu casele de asigurări. Mai exact, în Contractul Cadru aprobat mieruri 21 martie în ședința de Guvern, sunt stipulate o serie de servicii noi pe care spitalele le pot desfășura în ambulatoriul de specialitate și în spitalizarea de zi, care ar putea suplimenta fondurile spitalului.

Săptămâna viitoare, Ministerul Sănătății va supune aprobării Guvernului Regulamentului-cadru privind condițiile de acordare a sporurilor în sistemul de sănătate.

Cuantumul sporurilor pentru anul 2018 va fi aprobat prin ordin al ministrului Sănătății. Cuantumul sporurilor care va fi aprobat prin ordin de ministru pentru anul 2018 poate fi depașit peste nivelul stabilit astfel: la nivelul rezultat din aplicarea anexelor , diferența poate fi suportată din veniturile proprii realizate în condițiile legii și/sau din finanțări ale autorităţilor publice locale în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.

În următorii ani, cuantumul sporurilor va fi reanalizat și va crește ca urmare a creșterilor graduale ale salariilor de bază.

Sursa: MS.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *